Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Бібліяграфія

 

Літаратура аб жыцці і творчасці

 

1. Михаил Шмерлинг [Изоиздание] : каталог выставки художественной фотографии / сост. каталога Л. Д. Кузьменко, авт. вступит. ст. Е. М. Кичина. — Витебск, 1989. — 57 с.

2. Цыбульский, М. Л. Шмерлинг Михаил Маркович / М. Л. Цыбульский // Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область. Кн. 2. — С. 611—612.

* * * * *

3. Лукьянова, Н. «Объективный мир» Михаила Шмерлинга / Н. Лукьянова // Народнае слова. — 2012. — 5 мая. — С. 3.