Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Работы

 

Асноўныя публікацыі ў друку

 

Навуковыя работы 

1. Лысенко, Л. М. Художники Полоцка (А. Коновалов, О. Ладисов) / Л. М. Лысенко // Тэзісы дакладаў навуковых супрацоўнікаў запаведніка па выніках працы : (навукова-практычныя канферэнцыі 1989, 1990 гадоў / М-ва культуры БССР ; Полацкі гіст.-культ. запаведнік. – Полоцк, 1991. – С. 19–21.

2. Лысенко, Л. М. Формирование художественной среды Полоцка (1980–1990-е годы) / Л. М. Лысенко // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 1998 г.) / Нац. Полацкі гіст.-культ. музей-запаведнік ; уклад. Т. А. Джумантаева. – Полацк, 1999. – С. 26–29.

3. Лысенко, Л. М. Собрание живописи НПИКМЗ: (структура каталога) / Л. М. Лысенко // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2000 г.) / Нац. Полацкі гіст.-культ. музей-запаведнік ; уклад. Т. А. Джумантаева. – Полацк, 2001. – С. 57–58.

4. Лысенко, Л. М. Региональность художественного процесса / Л. М. Лысенко // Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (па выніках навукова-даследчай работы ў 2003 г.) / Нац. Полацкі гіст.-культ. музей-запаведнік ; уклад. Т. А. Джумантаева. – Полацк, 2004. – С. 20–27.

5. Жывапіс на паперы : каталог / склад. Л. Лысенка. – Полацк : НПГКМЗ, 2008. – 148 с.: іл.

6. Вада + Фарба [Выяўленчы матэрыял] : II Міжнар. біенале акварэлі : [каталог] / Беларускі саюз мастакоў [і інш.] ; уступ. слова Л. Лысенка [і інш.]. – [Мінск?] : Альтиора, [2009]. – 56 с.

7. Лысенко, Л. М. Концепция проблематики выставочной деятельности в Художественной галерее // Художественная галерея в Полоцке / авт.-сост. Л. М. Лысенко ; авт. текста Б. Г. Васильев [и др.]. – Минск : Рифтур, 2009. – С. 33–52.

8. Художественная галерея в Полоцке / авт.-сост. Л. М. Лысенко ; авт. текста Б. Г. Васильев [и др.]. – Минск : Рифтур, 2009. – 128 с.

9. Мастацкая галерэя ў Полацку. Экспазiцыя 2 / Нац. Полацкі гіст.-культ. музей-запаведнік ; аўт.-уклад. Л. М. Лысенка ; аўт. тэксту А. А. Ярашэвіч, М. М. Паграноўскі. – Мінск : Рыфтур, 2011. – 144 с.

10. Абразы XVII–XIX стст. = Иконы XVII–XIX вв. : са збораў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка : каталог / М-ва культуры Рэсп. Беларусь [і інш.] ; [аўт. тэксту, склад.: Л. М. Лысенка, Л. Л. Сысоева, А. А. Ярашэвіч ; пер. з рус. мовы В. Я. Ашуева ; навук. рэд.: А. У. Карпенка, Н. М. Усава]. – Мінск : Рифтур, 2012. – 47 с.

 

Публікацыі ў перыядычным друку

1. Лысенка, Л. Пераўтвараючы рэальнасць / Л. Лысенка // Сцяг камунізму. – 1990. – 15 чэрв. – С. 3.

2. Лысенка, Л. Далучэнне да цудоўнага / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1991. – 18 студз. – С. 2.

3. Лысенка, Л. Зноў сустрэча / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1991. – 16 мая. – С. 2.

4. Лысенка, Л. Карцінная галерэя / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1991. – 12 снеж. – С. 2.

5. Лысенка, Л. Фрэскавыя згадкі / Л. Лысенка // Мастацтва. – 1993. – № 7. – С. 33.

6. Лысенка, Л. У гасцях у галерэі «Рыса» / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1995. – 17 сак. – С. 2.

7. Лысенка, Л. Нішто не знікае бяз следу / Л. Лысенка // Полацкая ініцыятыва. – 1998. – 1 ліп.

8. Лысенка, Л. Полацк – Фрыдрыхсхафен вачамі мастакоў / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1998. – 2 чэрв. – С. 2.

9. Лысенка, Л. Дух і матэрыя / Л. Лысенка // Мастацтва. – 1999. – № 6. – С. 12–14.

10. Лысенка, Л. Падараваны запаведніку / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1999. – 30 ліп. – С. 2.

11. Лысенка, Л. Юбілейная выстава / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 1999. – 3 жн. – С. 3.

12. Лысенка, Л. Выстава габеленаў / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 2000. – 11 студз. – С. 3.

13. Лысенка, Л. Неўтаймоўнае імкненне да гармоніі / Л. Лысенка // Культура. – 2000. – 7–13 кастр. – С. 9.

14. Лысенка, Л. Званы праваслаўя / Л. Лысенка // Полацкі веснік. – 2001. — 30 студз. – С. 2.

15. Лысенка, Л. Катковы – дынастыя мастацкая / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2001. – № 11 – С. 7–9.

16. Лысенка, Л. Філасофія жыцця Аляксандра Канавалава / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2001. – № 8. – С. 36–38.

17. Лысенка, Л. Цень, у якім схавана мудрасць / Л. Лысенка // Культура. – 2001. – 26 мая–1 чэрв. – С. 3.

18. Лысенка, Л. Запрашае карцінная галерэя : [Полацк] / Л. Лысенка // Трудовая смена. – 2002. – 19 окт. – С. 3.

19. Лысенка, Л. Сляды сардэчных захапленняў / Л. Лысенка // Культура. – 2003. – 11–17 студз. – С. 7.

20. Лысенко, Л. Дебют [художника из Верхнедвинска] Валерия [Игнатовича] Счастного в Полоцке / Л. Лысенко // Химик. – 2003. – 23 сент. – С. 2.

21. Лысенка, Л. І зноў Полацк / Л. Лысенка // Культура. – 2004. – 11–17 снеж. – С. 8.

22. Лысенка, Л. Адштурхоўваючыся ад Шардэна / Л. Лысенка // Культура. – 2005. – 6–12 жн. – С. 10.

23. Лысенка, Л. «Чыстая» акварэль з Каўнаса / Л. Лысенка // Культура. – 2005. – 8–14 кастр. – С. 7.

24. Лысенка, Л. Мастацкая дамінанта Полацка / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2006. – № 9. – С. 8–9.

25. Лысенка, Л. Акварэлісты сабраліся ў Полацку / Л. Лысенка // Культура. – 2007. – 23–29 чэрв. – С. 11.

26. Лысенка, Л. Ніці злучаюць ... / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2007. – № 9. – С. 33.

27. Лысенка, Л. Канцэпт сучаснага мастацтва / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2008. – № 12. – С. 26–27.

28. Лысенка, Л. Паэзія паўсядзённасці / Л. Лысенка // Культура. – 2008. – 20–26 верас. – С. 18.

29. Лысенка, Л. Ілюзія рэальнасці / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2010. – № 6. – С. 15.

30. Лысенка, Л. Твор сустракаецца з позіркам / Л. Лысенка // Мастацтва. – 2016. – № 1 – С. 32.

 

Распрацоўка канцэпцыі і тэматыка-экспазіцыйнага плана раздзела «Мастацтва Беларусі ХХ стагоддзя», пастаяннай экспазіцыі філіяла «Мастацкая галерэя» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Распрацоўка канцэпцыі і тэматыка-экспазіцыйнага плана раздзела «Іканапіс Беларусі», пастаяннай экспазіцыі філіяла «Мастацкая галерэя» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Распрацоўка канцэпцыі раздзела «Сценапіс ХІІ–ХІХ стагоддзяў Спаса-Праабражэнскай царквы ХІІ стагоддзя ў Полацку», пастаяннай экспазіцыі філіяла «Мастацкая галерэя» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Распрацоўка канцэпцыі каталога жывапісу з фондаў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Аўтар і складальнік інфармацыйнага выдання «Арт-сезон-98».

Аўтар і складальнік інфармацыйнага выдання «Арт-сезон-99».