Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Работы

 

Асноўныя публікацыі ў друку

 

Асноўныя работы па тэорыі сучаснага мастацтва, апублікаваныя ў выданнях Беларусі, Расіі, Германіі

 

1. Малей, А. Законы пішуцца не намі...: супрэматызм Казіміра Малевіча і прастора духоўнага быцця / А. Малей // Мастацтва. – 1992. – № 8. – С. 50–54 ; № 9. – С. 37–41 ; № 10. – С. 72–75.

2. Малей, А. Супрэматызм – прастора і час / А. Малей // Зборнік выступленняў на навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Віцебскай мастацкай школы / рэдкал.: В. А. Сяргеева, М. А. Гугнін, І. П. Холадава. – Віцебск, 1994. – С. 98–102.

3. Малей, А. Унікальны шанц сусьветнай культуры: віцебскі перыяд Казіміра Малевіча / А. Малей // Мастацтва. – 1995. – № 3. – С. 6–15.

4. Малей, А. Зваротная інфармацыя / А. Малей // Мастацтва. – 1997. – № 6. – С. 61–63.

5. Малей, А. Формула бытия / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск : материалы теоретических конференций первого и второго международных пленэров «Малевич. УНОВИС. Современность» / под ред. Т. В. Котович. – Витебск, 1997. – С. 23–48.

6. Малей, А. Эстетическая модель Вселенной / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск-2 : сборник материалов III Междунар. науч. конф. (Витебск, 12–13 мая, 1998 год) / под ред. Т. В. Котович. – Витебск, 1998. – С. 78–96.

7. Малей, А. Искусство как биоощущение / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск-3 : сб. ст. : посвящается 80-летию Витебской художественной школы / авт. проекта, предисл. и сост. Т. В. Котович. – 2-е изд. – Витебск, 2000. – С. 175–184.

8. Малей, А. Обратная информация: проект. Позиция. Мировоззрение / А. Малей. – Витебск : [Б. и.], 2002. – 149 с.

9. Малей, А. Белый супрематизм. О духовном в современном искусстве / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск-5 : сб. ст. : посвящается 115-летию со дня рождения Марка Шагала / под ред. Т. В. Котович. – Витебск, 2002. – С. 142–157.

10. Малей, А. Трансцендентная реальность (заключение) / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск-8 : сб. ст. / под ред. Т. В. Котович. – Минск, 2005. – С. 170–179.

11. Малей, А. Трансцендентное эстетическое знание (философское обоснование проекта / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск-9 : сб. ст. / редкол.: Д. Сарабьянов [и др.]. – Минск, 2006. – С. 191–208.

12. Малей, А. Евангелие от Малевича / А. Малей // Малевич. Классический авангард. Витебск-11 : [альманах] / редкол.: Д. Сарабьянов [и др.]. – Минск, 2009. – С. 224–238.

13. Малей, А. Формообразование в современном искусстве как культурологическая проблема / А. Малей // Искусство и культура. – 2011. – № 4. – С. 71–77.

14. Малей, А. Обратная информация: поиск новой концепции пространства в современном искусстве / А. Малей. – Минск : Экономпресс, 2012. – 180 с.

15. Малей, А. В. Творческие объединения Витебска: «Квадрат» и «УНОВИС» – социум и искусство / А. Малей // Искусство и культура. – 2012. – № 1. – С. 54–57.

16. Малей, А. К программе по курсу «Современное искусство» / А. Малей // Искусство и культура. – 2012. – № 3. – С. 109–116.

17. Малей, А. Философские основания теоретического мышления Казимира Малевича: витебский труд мастера / А. Малей // Искусство и культура. – 2013. – № 4. – С. 58–70.

18. Малей, А. Обратная информация: концептуальный проект эстетического пространства / А. Малей. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 198 с.

19. Малей, А. Витебский «Квадрат» и нонконформизм как генезис современной постсоветской культуры / А. Малей // Искусство и культура. – 2014. – № 2. – С. 89–94 ; // Витебская художественная школа: история и современность : материалы междунар. науч. конф. (Витебск, 13–14 нояб. 2013 г.) / Отдел идеолог. работы, культуры и по делам молодежи Витеб. горисполкома ; УК «Музей "Витебский центр современного искусства"» ; редкол.: Е. С. Ге [и др.]. – Минск, 2014. – С. 146–154.

20. Малей, А. Витебский «Квадрат»: художественное исследование нонконформистского движения художников в Витебске и Минске (1987–2000 гг.) / А. Малей. – Минск : Экономпресс, 2015. – 331 с.