Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Работы

 

Спіс асноўных работ

 

1936

«Адважны баязлівец» І. Штока і А. Смаляна

«Вочная стаўка» Л. Шэйніна і братоў Тур

«Пінская шляхта» В. Дуніна-Марцінкевіча

«Хаціна дзядзькі Тома» Г. Бічэр-Стоў

 

1937

«Паўлінка» Я. Купалы

«Прымакі» Я. Купалы

 

1938

«Агні маяка» Л. Карасёва

 

1939

 «Не заўсёды кату масленіца» А. Астроўскага

«Павел Грэкаў» Б. Войцехава і Л. Ленча

«Пагібель ваўка» Э. Самуйлёнка

«Цярэнцій Іванавіч» Ю. Свірына

 

1940

«Атэстат сталасці» Л. Гераскінай

«Лес» А. Астроўскага

«Нашы дні» С. Герасімава

 

1941

«Лёгкі пірог» Б. Рамашова

«Рыбачка з пабярэжжа» Л. Левіна

«Сувязісты» І. Горава

«Хлопец з нашага горада» К. Сіманава

 

1942

«Лёгкі пірог» Б. Рамашова

«Рыбачка з пабярэжжа» Л. Левіна

«Сувязісты» І. Горава

«Хлопец з нашага горада» К. Сіманава

 

1943

«Той, каго шукалі» А. Раскіна і М. Слабадскога

 

1944

«Заложнікі» А. Кучара

«Плошча кветак» В. Ільянкова

«Позняе каханне» А. Астроўскага

 

1945

«Рэвізор» М. Гогаля

«Так і будзе» К. Сіманава

 

1946

«Маё кафэ» Т. Бернара

«Начное радыё» братоў Тур і Л. Шэйніна

«Факір на гадзіну» У. Дыхавічнага і М. Слабадскога

 

1947

«Глыбокія карэнні» Д. Гоў і А. Д'Юсо

«Тайная вайна» В. Міхайлава і Л. Самойлава

 

1948

«Авадзень» Э. Войніч

«Бархатны сезон» М. Пагодзіна

«Бяда ад пяшчотнага сэрца» У. Салагуба

«Вас выклікае Таймыр» К. Ісаева, А. Галіча

«Віцмундзір» П. Каратыгіна

«Востраў міру» Я. Пятрова

«Вялікая сіла» Б. Рамашова

«Закон Лікурга» (па матывах «Амерыканскай трагедыі» Т. Драйзера)

«Песня нашых сэрцаў» В. Палесскага

«Цэнтральны ход» К. Губарэвіча і І. Дорскага

 

1949

«Алазанская даліна» К. Губарэвіча і І. Дорскага

«Вяселле Крачынскага» А. Сухава-Кабыліна

«За вокнамі пасольства» («Асабняк у завулку») братоў Тур

«На тым баку» А. Баранава

«Незабыўны 1919-ы» У. Вішнеўскага

«Чужы цень» К. Сіманава

«Шалёныя грошы» А. Астроўскага

«Я хачу дадому» С. Міхалкова

 

1950

«Блізкае» Ю. Чапурына

«Калі зацвітаюць сады» В. Палескага

«Калінавы гай» А. Карнейчука

«Напярэдадні» І. Тургенева

«Праўда – добра, а шчасце лепш» А. Астроўскага

«Пяюць жаўрукі» К. Крапівы

«Свежы вецер» В. Сабко

«Яе сябры» В. Розава

 

1951

«Бітва за жыццё» Я. Шатрова, М. Воліна

«Жаніхі» А. Такаева

«Разлом» Б. Лаўранёва

«Раскіданае гняздо» Я. Купалы

«Тры сястры» А. Чэхава

 

1952

«Неспакойныя сэрцы» А. Кучара

«Простая дзяўчына» К. Губарэвіча

 

1953

«Васа Жалязнова» М. Горкага

«Выбачайце, калі ласка!» А. Макаёнка

«Каханне на досвітку» Я. Галана

«Небяспечны спадарожнік» А. Салынскага

«Не называючы прозвішчаў» В. Мінко

«Старонка жыцця» В. Розава

«Трэцяя маладосць» братоў Тур

 

1954

«Ганна Лучыніна» К. Транёва

«Гісторыя аднаго кахання» К. Сіманава

«Капітан Коршун» В. Сабко

 

1955

«Андрэй Лабанаў» (па матывах рамана Д. Граніна «Шукальнікі»)

«Дамок на ўскраіне» А. Арбузава

«Каханне Ані Бярозка» У. Пістоленкі

«Персанальная справа» А. Штэйна

«У добры час!» В. Розава

 

1956

«Крэпасць над Бугам» С. Смірнова

«Мараль пані Дульскай» Г. Запольскай

«На крутым павароце» К. Губарэвіча

«Няшчасны выпадак» М. Маклярскага, Д. Халендры

«Платон Крэчат» А. Карнейчука

«Родная маці» М. Алтухова

«Шчасце» І. Дорскага 

 

1957

«Адна» С. Алёшына

«Вечная крыніца» Д. Зорына

«Калі цвіце акацыя» М. Віннікава

«Святло з Усходу» П. Глебкі

 

1958

«Дзімка-невідзімка» В. Карастылёва, М. Львоўскага

«Квадратура круга» В. Катаева

«Людзі і д'яблы» К. Крапівы

«Навальніца будзе» (паводле трылогіі Я. Коласа «На ростанях»)

«Пачатак жыцця» К. Фіна

«У пошуках радасці» В. Розава

 

1959

«Бітва ў дарозе» Г. Нікалаевай

«200000 на дробныя выдаткі» У. Дыхавічнага, М. Слабадскога

«Уцёкі з ночы» братоў Тур

«Юсціна» Х. Вуаліёкі

 

1960

«Згублены сын» (паводле «Лявоніхі» П. Данілава)

«Імем рэвалюцыі» М. Шатрова

«Іркуцкая гісторыя» А. Арбузава

«Сержант міліцыі» І. Лазуціна

«Якарная плошча» І. Штока

 

1961

«Выгнанне блудніцы» І. Шамякіна

«Дзяўчына з рабаціннем» А. Успенскага

«Крыніцы» І. Шамякіна і Ю. Шчарбакова

«Справа яе жыцця» А. Гутковіча і Ф. Казоўскай

 

1962

«Гульня без правіл» Л. Шэйніна

«Ленінградскі праспект» І. Штока

«Лэдзі і джэнтльмены» Л. Хелман

«Пад адным небам» А. Маўзона

 

1963

«Бездакорная рэпутацыя» М. Смірновай, М. Крайндэль

«Жыве на свеце жанчына» З. Аграненкі

«Таня» А. Арбузава

«Тэўе-малочнік» паводле Шолам-Алейхема

 

1964

«Дачнікі» М. Горкага

«Пунцовая кветачка» Л. Браўсевіча, І. Карнаўхавай

«У дзень вяселля» В. Розава

«Шануй бацьку свайго» В. Лаўрэнцьева

 

1965

«Праўда і крыўда» М. Стэльмаха

 

1966

«Бацькаўшчына» К. Чорнага

«Гарачае лета ў Берліне» Д. К'юсак

«Сэрца на далоні» паводле рамана І. Шамякіна

«У доме на Сонечнай» А. Маўзона

 

1967

«Вайна пад стрэхамі» паводле дылогіі А. Адамовіча

«Зберажы маю тайну» В. Сабко

«Шостае ліпеня» М. Шатрова

 

1968

«Зыкавы» М. Горкага

«Твой высокі поўдзень» Б. Бур'янаа

 

1969

«Нічога на здарылася» М. Гіндзіна, Г. Рабкіна

«Улада цемры» Л. Талстога

«Усім смерцям на злосць» У. Цітова, К. Міленкі

 

1970

«Сямнаццаць імгненняў вясны» Ю. Сямёнава, У. Токарава

«Трыбунал» А. Макаёнка

«Трэцяя патэтычная» М. Пагодзіна

 

1971

«Амністыя» М. Матукоўскага

 

1972

«Багна» А. Астроўскага

«Не трывожся, матуля!» паводле п'есы Н. Думбадзэ

 

1973

«Алавяныя колцы Альманзора» Т. Габэ

«Жыла-была Сыраежка» В. Зіміна

«Прыніжаныя і зняважаныя» Ф. Дастаеўскага

 

1974

«Падобны на ільва» Р. Ібрагімбекава

«Прахадны бал» У. Канстанцінава, Б. Рацара

«Сталявары» Г. Бокарава

 

1975

«Ленушка» Л. Лявонава

«Энергічныя людзі» В. Шукшына

 

1976

«Апошняя інстанцыя» М. Матукоўскага

«Мезазойская гісторыя» М. Ібрагімбекава

«Укралі кодэкс» А. Петрашкевіча

 

1977

«Восем любячых жанчын» Р. Тама

«Заставайцеся з сонцам» А. Папаяна

 

1978

«Мае Надзеі» М. Шатрова

«Не страляйце ў белых лебедзяў» паводле твора Б. Васільева