Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Работы

 

1989

«Рэквіем У. Высоцкаму», кардон, гуаш, 70х50

 

1991

«У ліпені», кардон, алей, 30х30

 

1992

«Ціхі куток», папера, акварэль, 50х60

 

1993

«Аднойчы месячнай ноччу», папера, акварэль, 50х60

«Лазенька», палатно, алей, 50х60

«Пачынаецца дзень», папера, акварэль, 42х57

 

1994

«Лясная лазенька», папера, акварэль, 50х60

«Цнота», папера, акварэль, 50х48

 

2000

«Двое ў полі», папера, акварэль, 40х50

«Таямнічы стан», папера, акварэль, 40х55

«Уладзімір Караткевіч. Скрозь вечнасць», палатно, алей, 80х90

 

2001

«Ад навальніцы», папера, акварэль, 35х50

«Беларускі акцёр Пятро Ламан у ролі Радзівіла Рудога», палатно, алей, 60х70

«Вячэрні звон» (трыпціх), папера, акварэль, 50х23

«Гном. Па матывах музыкі М. Мусаргскага», папера, акварэль, 50х70

«Дзень усіх святых», аргаліт, алей, 60х80

«Зімовае царства», папера, акварэль, 30х50

«Калядоўшчыкі», палатно, алей, 70х70

«Наваколле. Перад навальніцай», папера, акварэль, 40х55

«Партрэт актрысы Раісы Грыбовіч», палатно, алей, 80х90

«Партрэт рэжысёра Віталя Баркоўскага», палатно, алей, 80х90

«Полацкай князёўне Рагнедзе прысвячаецца», палатно, алей, 140х170

«Тры арлекіны», палатно, алей, 60х70

 

2002

«Матыўчык», аргаліт, алей, 40х40

 

2003

«Па той бок дня (Тодар Кляшторны)», папера, акварэль

 

2004

«Васілёва школка», палатно, алей, 90х90

«Васілёва поле», аргаліт, алей, 60х70

«Куст бэзу», палатно, алей, 50х60

«Мы», палатно, алей, 80х70

«Песня», палатно, алей, 50х70

«Святло душы», аргаліт, алей, 60х60

 

2005

«Адраджэнне», палатно, алей, 60х90

«Бальзакаўскі ўзрост», палатно, алей, 45х45

«Беларуская плашчаніца», палатно, дрэва, алей, 120х80

«Гняздо бусла», папера, акварэль, 50х60

«Месяц купаецца», папера, акварэль, 50х55

«Птушкалоў», папера, акварэль, 50х75

«Стан», палатно, алей, 50х60

«Фея кветак», папера, акварэль, 61х43

 

2006

«Асенні марафон», палатно, алей, 50х70

«Асенні матыў», папера, акварэль, 50х60

«Мігатлівы дзень», папера, акварэль, 50х60

«На вясковым вяселлі», палатно, алей, 65х95

«Прадаўшчыца бульбы», кардон, алей, 60х50

«У краі азёр», папера, акварэль, 50х60

 

2007

«Афрыканскі сон», палатно, алей, 70х80

«Залаты вечар», папера, акварэль, 50х60

«Залаты звон», папера, акварэль, 40х50

«Камедыянт», палатно, алей, 80х70

«Купальшчыцы», папера, акварэль, 70х50

«Ліпеньскія кветкі», папера, акварэль, 64х44

«Мігатлівы дзень», папера, акварэль, 40х50

«Раніцай на Дзвіне», папера, акварэль, 45х50

«Сімпозіум», палатно, алей, 65х80

«Таямнічая незнаёмка», папера, акварэль, 55х70

 

2008

«Апошнія дні лета», кардон, алей, 40х50

«Асеннія кучары», палатно, алей, 70х80

«Вясновы вечар», палатно, алей, 30х40

«Калядная ноч», папера, акварэль, 50х60

«Начная птушка», папера, акварэль, 50х70

«Начны дождж», папера, акварэль, 50х70

«Начны матылёк», папера, акварэль, 43х61

 

2009

«Асенняя раніца», палатно, алей, 50х60

«Падарожжа ў мінулае», палатно, алей, 80х90

«Папяровыя мроі», палатно, алей, 50х60

«Тая, што спіць», палатно, алей, 60х80

 

2010

«Неба зачапілася за зямлю», папера, акварэль, 40х50

«Плачуць асеннія клёны», папера, акварэль, 40х50

«Рымскі матыў», папера, акварэль, 42х60

 

2011

«Адамавы яблыкі», палатно, алей, 60х70

«Віцебск. Адліга», аргаліт, алей, 45х50

«Віцебск у кастрычніку», палатно, алей, 38х54

«Люстраная гладзь», папера, акварэль, 40х50

«Сонца, якое заблудзіла», папера, акварэль, 40х50

 

2012

«Апошні прамень», папера, акварэль, 50х55

«Віцебск», палатно, алей, 60х80

«Возера Дрысвяты. Беларусь», папера, акварэль, 30х40

«Дзесьці заблудзіла сонца», папера, акварэль, 40х50

«Кастрычнік імправізуе», папера, акварэль, 30х40

«Над возерам», папера, акварэль, 30х40

«Напярэдадні», папера, акварэль, 50х60

«Нябесны звон», папера, акварэль, 40х50

«Пасля завірухі», папера, акварэль, 40х50

«Праз стагоддзі. Сафія Полацкая», аргаліт, алей, 60х70

«Прыціхла...», папера, акварэль, 40х50

«Старажытны Полацк», палатно, алей, 60х70

 

2013

«Віцебск. Сакавік», палатно, алей, 60х80

«Вясна спазняецца», кардон, алей, 20х32

«Вячэрні горад», палатно, алей, 60х70

«Звон. Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр», палатно, алей, 60х80

«Кастрычнік у Здраўнёве», палатно, алей, 60х80

«Крыгаход на Дзвіне», палатно, алей, 60х70

«На Лучосе. Прыгарад Віцебска», папера, акварэль, 40х50

«Надвор'е мяняецца», папера, акварэль, 38х50

«Пакроў», палатно, алей, 60х80

«У старажытным Полацку», палатно, алей, 50х60

«Усяночная», палатно, алей, 60х70

«Ціхая затока», папера, акварэль, 40х50

 

2014

«Вечар плыў у маўклівыя далі», папера, акварэль, 35х50

«Віцебск у зімовым палоне», палатно, алей, 60х80

«Дуброўна ў часы ВКЛ», кардон, алей, 55х70

«Полацк. Памяць пра легенды», палатно, алей, 70х90

«Расплятае косы ноч...», палатно, алей, 60х80

 

2015

«Вячэрняя прахалода», палатно, алей, 60х80

«Зацвілі фіялкі», палатно, алей, 50х70

«Калі слухаеш цішыню», папера, акварэль, 30х38

«Сельскі аркестр», палатно, алей, 50х70

«Сельскі нацюрморт. Тое, што адыходзіць», палатно, алей, 60х80