Painters of Vitebsk

Artist – a magician, a big heart. It retrieves beauty finds freshness in all subordinates element.

Marc Chagall

Vitebsk Regional Library

Named After V. I. Lenin

VLIB

Bibliography

 

The life and creative work literature

 

1. Віктар Лук'яненка // Саюз творцаў [Выяўленчы матэрыял] = A Union of creators : фотаальбом / уклад. і аўт. тэксту М. Цыбульскі ; аўт. уступ. У. Андрэйчанка ; фат. В. Балоціна, М. Цыбульскага. — Мн. : Беларусь, 2005. — С. 84. — На беларус. і англ. мовах.

2. Віктар Лук'яненка (Лувігры) // Мастакі Наваполацка, 2008 [Выяўленчы матэрыял] / склад. Д. П. Бароўская, В. П. Шушко ; дызайнер І. С. Васільева. — Полацк : Суднік А. І., 2008. — С. 12—13.

3. Лук'яненка Віктар // Жывапіс, графіка, скульптура (Наваполацк, 1958-1998) [Выяўленчы матэрыял] : каталог / аўт. уступ. арт. В. Шушко. — Наваполацк : Беларус. саюз мастакоў, 1998. — С. 8.

4. Лук'яненка Віктар Рыгоравіч // Беларускі саюз мастакоў : 1938—1998 : энцыкл. даведнік / аўт.-склад. Б. А. Крэпак [і інш.]. — Мн. : ВТАА «Кавалер Паблішэрс», 1998. — С. 326. — На беларус. і англ. мовах.

5. Лук'яненка Віктар Рыгоравіч // Сучасныя мастакі Віцебшчыны : біябібліягр. слоўнік / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел літаратуры па мастацтве ; склад. В. І. Аліева. — Віцебск, 1994. — С. 62.

6. Цыбульский, М. Л. Лукьяненко Виктор Григорьевич / М. Л. Цыбульский // Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область. Кн. 2. — С. 87. 

* * * * *

7. Былініна, Н. Тры зоркі з Наваполацка / Н. Былініна, Л. Званарова // Мастацтва. — 1996. — № 11. — С. 64—65.

8. Гальпяровіч, Н. На запаветным востраве духоўнасці / Н. Гальпяровіч // Беларуская думка. — 1997. — № 2. — С. 129—132.

9. Гекало, Е. Любовь к земле / Е. Гекало // Новая газета (Наваполацк). — 1995. — 12 снеж. — С. 3.

10. Глыбчанка, І. Мастак запрашае да роздуму / І. Глыбчанка // Химик (Новополоцк). — 1990. — 20 дек.

11. Живопись — это образ жизни // Народнае слова. — 1996. — 5 верас. — С. 4.

12. Іх абсягі — Прыдзвінне, Зямля, Космас // Новая газета (Наваполацк). — 1994. — 27 верас. — С. 3.

13. Калюжная, Н. Окно в параллельный мир / Н. Калюжная // Информ плюс. — 2002. — 9 мая. — С. 1, 3.

14. Касцюк, Ю. Тры такія розныя / Ю. Касцюк // Химик (Новополоцк). — 2001. — 20 марта. — С. 2.

15. Козик, А. Традиции и новаторство / А. Козик // Химик (Новополоцк). — 1989. — 3 июня.

16. Конышева, Н. Лувигри и его семья с планеты Лулунди / Н. Конышева // Витебский курьер. — 2000. — 7 июля. — С. 3.

17. Лук'яненка, В. «Нас успрынялі ўсур'ёз ... » / В. Лук'яненка ; запісала І. Жарнасек // Культура. — 1994. — 23 лістап. — С. 4.

18. Лукьяненко, В. Арт-сезон-93 / В. Лукьяненко // Витебский курьер. — 1993. — 31 дек. ; Химик (Новополоцк). — 1993. — 24 дек.

19. На острове души // Витебский курьер. — 1996. — 19 ліп. — С. 2.

20. Русецкі, Р. На выставу ў Маскву / Р. Русецкі // Новая газета (Наваполацк). — 1994. — 26 ліп. — С. 2.

21. Супроненок, И. Открытая мишень, или кто такой Виктор Лукьяненко? / И. Супроненок // Химик (Новополоцк). — 2000. — 28 июля. — С. 2.