Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Бібліяграфія

 

Літаратура аб жыцці і творчасці

 

1. Зуев, Ю. Монументальное искусство. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Избранные произведения : альбом / Ю. Зуев. — Могилев, 2004. — 160 с.

2. Зуеў Юрый Панцеляймонавіч // Беларускі саюз мастакоў : 1938—1998 : энцыкл. даведнік / аўт.-склад. Б. А. Крэпак [і інш.]. — Мн. : ВТАА «Кавалер Паблішэрс», 1998. — С. 214. — На беларус. і англ. мовах.

3. Зуеў Юрый Панцеляймонавіч // Сучасныя мастакі Віцебшчыны : біябібліягр. слоўнік / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел літаратуры па мастацтве ; склад. В. І. Аліева. — Віцебск, 1994. — С. 39—40.

4. Цыбульский, М. Л. Зуев Юрий Пантелеймонович / М. Л. Цыбульский // Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — Т. 2 : Витебская область. Кн. 1. — С.459.

5. Юрый Зуеў // Саюз творцаў [Выяўленчы матэрыял] = A Union of creators : фотаальбом / уклад. і аўт. тэксту М. Цыбульскі ; аўт. уступ. У. Андрэйчанка ; фат. В. Балоціна, М. Цыбульскага. — Мн. : Беларусь, 2005. — С. 51. — На беларус. і англ. мовах.

* * * * *

6. Гредель, Т. «Пока горит свеча» / Т. Гредель // Вiцебскі рабочы. — 2004. — 25 верас. — С. 4.

7. Дроздова, Н.Акценты / Н. Дроздова // Віцьбічы = Витьбичи. — 2019. —– 14 дек. — С. 7.

8. Дроздова, Н.Незаживающая рана, пронизывающая душу / Н. Дроздова // Віцьбічы = Витьбичи. — 2024. — 4 апр. — С. 11.

9. Дронь, О. Цветная планета Юрия Зуева / О. Дронь // Віцьбічы=Витьбичи. — 2004. —7 окт. — С. 5.

10. Зуев, Ю. «Творчество — это вся моя жизнь ... » / Ю. Зуев ; беседовала Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2012. — 16 февр. — С. 22.

11. Іваноўскі, Ю. На зломе часу / Ю. Іваноўскі // Віцебскі рабочы. — 1999. — 21 верас. — С. 4.

12. Ковалев, А. Постоянно двигаться вперед / А. Ковалев // Вiцебскі рабочы. — 2004. — 6 лістап. — С. 2.

13. Свежева, Б. Почему Витебск? Витебчане / Б. Свежева // Дружба народов. — 1984. — № 9. — С. 244—245.