Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Бібліяграфія

 

Літаратура аб жыцці і творчасці

 

1. Валянціна Ляховіч // Саюз творцаў [Выяўленчы матэрыял] = A Union of creators : фотаальбом / уклад. і аўт. тэксту М. Цыбульскі ; аўт. уступ. У. Андрэйчанка ; фат. В. Балоціна, М. Цыбульскага. — Мн. : Беларусь, 2005. — С. 89. — На беларус. і англ. мовах.

2. Ляхович Валентина Антоновна // Художественно-графическому факультету — 40 лет. Живопись. Графика. Скульптура. ДПИ : каталог юбилейной выставки преподавателей художественно-графического факультета / авт. вступ. ст. Н. Гугнин, — Витебск, 2001. — С. 27.

3. Ляховіч Валянціна // Сучасны беларускі жывапіс. XXI стагоддзе = Современная белорусская живопись. XXI век = Modern belorusian painting. XXI century : альбом / аўт. тэксту, склад., пер. на беларус. мову К. С. Аксёнава ; аўт. уступ арт. Н. В. Шаранговіч ; пер. на англ. мову С. В. Місюк. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — С. 208—211.

4. Ляховіч Валянціна Антонаўна // Сучасныя мастакі Віцебшчыны : біябібліягр. слоўнік / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел літаратуры па мастацтве ; склад. В. І. Аліева. — Віцебск, 1994. — С. 64—65.

5. Ляховіч Валянціна Антонаўна // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн. : Беларус. Сав. Энцыкл., 1986. — Т. 3. — С. 332—333.

6. Напрэенка-Ляховіч Валянціна Антонаўна // Беларускі саюз мастакоў : 1938—1998 : энцыкл. даведнік / аўт.-склад. Б. А. Крэпак [і інш.]. — Мн. : ВТАА «Кавалер Паблішэрс», 1998. — С. 384. — На беларус. і англ. мовах.

7. Цыбульскі, М. Л. Ляховіч Валянціна Антонаўна / М. Л. Цыбульскі // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн. : БелЭН, 1999. — Т. 9. — С. 437.

8. Цыбульский, М. Л. Ляхович Валентина Антоновна / М. Л. Цыбульский // Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область. Кн. 2. — С. 95. 

* * * * *

9. Гулідава, Н. Прастора ў прасторы: «Рэтраспекцыя», або Дар Валянціны Ляховіч / Н. Гулідава // Культура. — 2011. — 14—20 мая. — С. 7.

10. Дроздова, Н. Женщина с именем / Н. Дроздова // Вечерний Витебск. — 2000. — 6 мая. — С. 2.

11. Дроздова, Н. Параллели и созвучия / Н. Дроздова // Віцьбічы=Витьбичи. — 2000. — 6 июня. — С. 4.

12. Крупица, Н. Такой полет души / Н. Крупица // Віцьбічы=Витьбичи. — 2011. — 19 мая. — С. ІV.

13. Лазарэнка, С. [Агляд выстаўкі В. Ляховіч] / С. Лазарэнка // Мастацтва. — 1992. — № 10. — С. 76.

14. Лукович, Н. Праздник солнечного света / Л. Лукович ; беседовала Т. Пастернак // Народнае слова. — 2007. — 18 кастр. — С. 9.

15. Ляхович, В. «Быть художником — тяжкий труд» / В. Ляхович // Народнае слова. — 2005. — 5 лістап. — С. 5.

16. Ляхович, В. «Нужно постоянно будоражить себя ... » / В. Ляхович ; беседовала Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2011. — 5 мая. — С. 23.

17. Ляхович, В. «Позволяю себе делать то, что хочу!» / В. Ляхович ; беседовала Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2010. — 26 авг. — С. 6.

18. Павлова, Е. Поэма души художника / Е. Павлова // Витебский курьер. — 2005. — 19 апр. — С. 2.

19. Палонскі, А. 200 эцюдаў з БАМа / А. Палонскі // Літаратура і мастацтва. — 1976. — 10 верас. — С. 9.

20. Пастернак, Т. «Большой формат» Валентины Ляхович / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2005. — 7 чэрв. — С. 5.

21. Пастернак, Т. В дар музею / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2011. — 19 мая. — С. 15.

22. Прускі, А. Магічны знак аддаленай рэальнасці / А. Прускі // Мастацтва. — 1997. — № 8. — С. 23—24.

23. Савіцкая, Л. Цікавая сустрэча / Л. Савіцкая // Віцебскі рабочы. — 1977. — 7 крас.

24. Снежная, Е. «Жизнь цвета на бумаге» / Е. Снежная // Віцьбічы=Витьбичи. — 2005. — 23 апр. — С. 5.

25. Снежная, К. Скрозь час на віцебскім трамваі / К. Снежная // Віцьбічы=Витьбичи. — 2005. — 2 июня. — С. 3.

26. Сяргееў, С. Трое на хвалях творчасці / С. Сяргееў // Віцебскі рабочы. — 1983. — 5 мая.

27. Хитров, А. Акварели Валентины Ляхович / А. Хитров // Віцьбічы=Витьбичи. — 1992. — 11 марта.

28. Художника делает жизнь // Віцьбічы=Витьбичи. — 1996. — 30 янв. — С. 3.

29. Цёмін, А. Сям'я акварэлістаў / А. Цёмін // Літаратура і мастацтва. — 1974. — 27 снеж. — С. 11.

30. Цыбульскі, М. Дзіватворы колеру / М. Цыбульскі // Беларусь. — 2001. — № 8. — С. 56 ; № 10. — С. 56—57.

31. Цыбульскі, М. Трыумф фантазіі, пачуццяў, інтуіцыі ... / М. Цыбульскі // Культура. — 2005. — 25 чэрв. — 1 ліп. — С. 7.

32. Янкоўскі, А. Формы А2А / А. Янкоўскі // Культура. — 2003. — 8—14 лют. — С. 8.