Мастакі Віцебшчыны

Мастак – гэта маг, вялікае сэрца. Ён здабывае прыгажосць, адшуквае свежасць ва ўсім, падпарадкоўвае сабе стыхію.

Марк  Шагал

Віцебская абласная бібліятэка

імя У. І. Леніна

VLIB

Бібліяграфія

 

Літаратура аб жыцці і творчасці мастака

 

1. Аляксандр Канавалаў // Саюз творцаў [Выяўленчы матэрыял] = A Union of creators : фотаальбом / уклад. і аўт. тэксту М. Цыбульскі ; аўт. уступ. У. Андрэйчанка ; фат. В. Балоціна, М. Цыбульскага. — Мн. : Беларусь, 2005. — С. 60. — На беларус. і англ. мовах.

2. Канавалаў Аляксандр // Сучасны беларускі жывапіс. XXI стагоддзе = Современная белорусская живопись. XXI век = Modern belorusian painting. XXI century : альбом / аўт. тэксту, склад., пер. на беларус. мову К. С. Аксёнава ; аўт. уступ арт. Н. В. Шаранговіч ; пер. на англ. мову С. В. Місюк. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — С. 134—137.

3. Канавалаў Аляксандр Васільевіч // Беларускі саюз мастакоў : 1938—1998 : энцыкл. даведнік / аўт.-склад. Б. А. Крэпак [і інш.]. — Мн. : ВТАА «Кавалер Паблішэрс», 1998. — С. 239. — На беларус. і англ. мовах.

4. Лысенко, Л. М. Художники Полоцка / Л. М. Лысенко // Тэзісы дакладаў навуковых супрацоўнікаў запаведніка па выніках працы (навукова-практычныя канферэнцыі 1989, 1990 гадоў). — Полацк, 1991. — С. 19—21.

5. Цыбульский, М. Л. Коновалов Александр Васильевич / М. Л. Цыбульский // Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — Т. 2 : Витебская область. Кн. 1. — С. 510—511. 

* * * * *

6. Аркуш, А. Вернісаж «рысаўцаў» / А. Аркуш // Літаратура і мастацтва. — 1992. — 13 сак. — С. 13.

7. Богуш, В. Загадкавае першаснае / В. Богуш // Мастацтва. — 1993. — № 5. — С. 36—41.

8. Богуш, В. «Сон, мроя, размова ... » / В. Богуш // Літаратура і мастацтва. — 1992. —15 мая. — С. 10.

9. Воронцова, Л. «Фамильное серебро» Александра Коновалова / Л. Воронцова // Химик (Новополоцк). — 2003. — 5 дек. — С. 2.

10. Казакевич, Д. «Атрибуты искусства» / Д. Казакевич // Витебский проспект. — 2005. — 8 дек. — С. 2.

11. Каленік, А. Дзіўны свет асацыяцый / А. Каленік // Полацкі веснік. — 2009. — 27 студз. — С. 7.

12. Канавалаў, А. «Шукаю выразных сродкаў» / А. Канавалаў ; запісала Л. Грамыка // Мастацтва. — 2006. № 9. — С. 33—37.

13. Катушонок, Г. Коллаж как стратегия / Г. Катушонак // Информ Плюс (Полоцк). — 2009. — 15 янв. — С. 3.

14. Козик, А. «Грани реального» Александра Кововалова / А. Козик // Витебский курьер. — 2001. — 13 апр. — С. 3.

15. Коновалов, А. «Сегодня я такой» / А. Коновалов // Витебский курьер. — 1998. — 21 янв. — С. 3.

16. Крупица, Н. «Атрибуты искусства» / Н. Крупица // Віцьбічы=Витьбичи. — 2005. — 10 дек. — С. 5.

17. Лысенка, Л. Адштурхоўваючыся ад Шардэна / Л. Лысенка // Культура. — 2005. — 6—12 жн. — С. 10.

18. Лысенка, Л. Пераўтвараючы рэальнасць / Л. Лысенка // Сцяг камунізму (Полацк). — 1990. — 15 чэрв.

19. Лысенка, Л. «Філасофія жыцця» / Л. Лысенка // Мастацтва. — 2001. — № 8. — С. 36—38.

20. Мяльянцава, Т. «Калаж як стратэгія» / Т. Мяльянцава // Культура. — 2009. — 21—27 лют. — С. 7.

21. Пастернак, Т. Атрибуты искусства / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2005. — 1 снеж. — С. 8.

22. Соловьева, Т. Осмысление образа / Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2008. — 20 нояб. — С. 3.

23. Фатыхава, Г. Візіт з Полацка / Г. Фатыхава // Літаратура і мастацтва. — 2009. — 5 чэрв. — С. 11.