Художники Витебщины

Художник – это маг, большое сердце. Он извлекает красоту, отыскивает свежесть во всем, подчиняет себе стихию.

Марк  Шагал

Витебская областная библиотека

имени В. И. Ленина

VLIB

Библиография

 

Литература о жизни и творчестве

 

1. Алег Скавародка [Выяўленчы матэрыял] = Олег Сковородко = Oleg Skovorodko : жывапіс / аўт. тэксту Н. В. Шаранговіч ; фота У. І. Стракач. — Віцебск : САМПО, 2008. — 64 с. : іл. — На беларус., рус. і англ. мовах.

2. Алег Скавародка // Саюз творцаў [Выяўленчы матэрыял] = A Union of creators : фотаальбом / уклад. і аўт. тэксту М. Цыбульскі ; аўт. уступ. У. Андрэйчанка ; фат. В. Балоціна, М. Цыбульскага. — Мн. : Беларусь, 2005. — С. 116. — На беларус. і англ. мовах.

3. Олег Сковородко [Изоматериал] : каталог / Союз хужожников БССР, Витебский комбинат «Искусство» ; авт. вступ. ст. Г. П. Лебедев ; ред. Н. Драненко ; фото М. Шмерлинг. — Витебск, 1988. — 4 с.

4. Олег Сковородко. Живопись [Изоматериал] : каталог / авт. вступ. ст. С. Рублевский. — Витебск : Витеб. обл. тип., 1991. — 17 с. : ил.

5. Скавародка Алег // Сучасны беларускі жывапіс. XXI стагоддзе = Современная белорусская живопись. XXI век = Modern belorusian painting. XXI century : альбом / аўт. тэксту, склад., пер. на беларус. мову К. С. Аксёнава ; аўт. уступ арт. Н. В. Шаранговіч ; пер. на англ. мову С. В. Місюк. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. — С. 312—315.

6. Скавародка Алег Аляксандравіч // Беларускі саюз мастакоў : 1938—1998 : энцыкл. даведнік / аўт.-склад. Б. А. Крэпак [і інш.]. — Мн. : ВТАА «Кавалер Паблішэрс», 1998. — С. 501. — На беларус. і англ. мовах.

7. Скавародка Алег Аляксандравіч // Сучасныя мастакі Віцебшчыны : біябібліягр. слоўнік / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел літаратуры па мастацтве ; склад. В. І. Аліева. — Віцебск, 1994. — С. 98—99.

8. Сковородко Олег Александрович // Выставка произведений художников Н. Драненко, О. Сковородко, Л. Тарабуко : [каталог] / Витебская областная организация СХ БССР ; авт. вступ. ст. Н. Гугнин. — Мн. : Полымя, 1987. — С. 9—11.

9. Цыбульский, М. Л. Сковородко Олег Александрович / М. Л. Цыбульский // Регионы Беларуси : энцикл. : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Мн. : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область. Кн. 2. — С. 467.

 

* * * * *

10. Алимова, Е. Поэзия живописи Олега Сковородко / Е. Алимова // Витебский проспект. — 2010. — 30 дек. — С. 23.

11. Алимова, Е. Симфония цвета родной земли / Е. Алимова // Витебский проспект. — 2009. — 26 марта. — С. 3.

12. Барыла, А. У аснове творчасці — любоў да беларускага краю / А. Барыла // Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). — 2003. — 15 сак. — С. 2.

13. Б. К. Жывапісныя прыпавесці Алега Скавародкі / Б. К. // Культура. — 2008. — 29 сак.— 4 крас. — С. 12.

14. Бортнік, Л. Абмяняліся ідэямі / Л. Бортнік // Мастацтва Беларусі. — 1989. — № 2. — С. 15.

15. Дронь, О. Выставка Олега Сковородко / О. Дронь // Витебский курьер. — 2002. — 24 сент. — С. 2.

16. Емельянова, В. Колорит Олега Сковородко / В. Емельянова // Народнае слова. — 2005. — 4 кастр. — С. 5.

17. Жаховская, Т. Мир образов Олега Сковородко / Т. Жаховская // Полацкi веснік. — 2006. — 18 ліп. — С. 5.

18. Кардамонаў, Р. Адрас сяброўства: Неўскі праспект, 20 / Р. Кардамонаў // Народнае слова. — 2010. — 25 мая. — С. 8.

19. Катовіч, Т. Энергія сярэбранага кола / Т. Катовіч // Настаўніцкая газета. — 2008. — 13 лістап. — С. 8.

20. Козич, П. Две пятерки. Одна за жизнь, вторая — за творчество / П. Козич // Віцьбічы=Витьбичи. — 2003. — 2 окт. — С. 5.

21. Котцова, Л. Выставка / Л. Котцова // Витебский курьер. — 1991. — 27 дек. — С. 4.

22. Крупица, Н. Париж: «Прогулка по старому Витебску» / Н. Крупица // Віцьбічы=Витьбичи. — 2013. — 28 февр. — С. 1.

23. Крупица, Н. Поэзия цвета, любви, жизни / Н. Крупица // Віцьбічы=Витьбичи. — 2008. — 16 окт. — С. I.

24. Лях, Е. Авангардный стиль / Е. Лях // Лепельскі край. — 2012. — 24 ліп. — С. 5.

25. Мартова, Н. Лирический период Олега Сковородко / Н. Мартова // Віцьбічы=Витьбичи. — 2002. — 26 сент. — С. 6.

26. Мачкова, В. Шматгалосая мелодыя фарбаў / В. Мачкова // Телеком-экспресс (Орша). — 2011. — 7 июля. — С. 29.

27. Мукомол, Л. Остановись, мгновенье, ты — прекрасно! / Л. Мукомол // Гарадоцкі веснік. — 2000. — 11 лістап. — С. 1.

28. Налівайка, Л. Спазнаўшы сябе, мастак заўсёды выйграе / Л. Налівайка // Мастацтва. — 2005. — № 12. — С. 22—23.

29. Нядзвецкая, А. Пленэр у Мінску / А. Нядзвецкая // Мастацтва Беларусі. — 1991. — № 4. — С. 22—25.

30. Осипов, В. Музыка живописи / В. Осипов // Народнае слова. — 2001. — 17 лют. — С. 6.

31. Пастернак, Т. Живопись Олега Сковородко / Т. Пастернак // Народнае слова. — 1994. — 1 лют.

32. Пастернак, Т. Олег Сковородко приглашает / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2003. — 2 кастр. — С. 2.

33. Пастернак, Т. Портреты Олега Сковородко / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2004. — 4 мая. — С. 5.

34. Пастернак, Т. Посвящение отцам / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2010. — 28 верас. — С. 8.

35. Пастернак, Т. Поэзия цвета / Т. Пастернак // Витебские вести. — 2013. — 19 нояб. — С. 8.

36. Пастернак, Т. Поэзия цвета Олега Сковородко / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2008. — 16 кастр. — С. 9.

37. Пастернак, Т. Презент для президента / Т. Пастернак // Народнае слова. — 2013. — 28 лют. — С. 16.

38. Пастернак, Т. Россонские мадонны Олега Сковородко / Т. Пастернак // Народнае слова. — 1998. — 24 снеж. — С. 2.

39. П. В. Акцэнт на сутнаснае / П. В. // Культура. — 2013. — 12 кастр. — С. 8.

40. Рублеўскі, С. Вочы, прасветленыя расой Лепельшчыны / С. Рублеўскі // Народнае слова. — 2007. — 15 лістап. — С. 9.

41. Рублеўскі, С. Двое ў лодцы плюс мастацтва / С. Рублеўскі // Народнае слова. — 1992. — 15 студз. ; Віцьбічы=Витьбичи. — 1992. — 18 студз. — С. 6.

42. Рублеўскі, С. Прызнанне / С. Рублеўскі // Народнае слова. — 2008. — 27 сак. — С. 9.

43. Салаўёва, Т. Пленэры Алега Скавародкі / Т. Салаўёва // Культура. — 2007. — 24—30 лістап. — С. 11.

44. Салтук, А. Вяртанне ў дабрыню / А. Салтук // Вiцебскi рабочы. — 1992. — 29 студз. — С. 4.

45. Салтук, А. Зачараваная душа / А. Салтук // Літаратура і мастацтва. — 2008. — 14 сак. — С. 10.

46. Салтук, А. Мастак / А. Салтук // Вiцебскi рабочы. — 2008. — 29 студз. — С. 6.

47. Салтук, А. Напісанае застаецца / А. Салтук // Вiцебскi рабочы. — 2002. — 19 кастр. — С. 2.

48. Скавародка, А. Раб, прыкаваны да галеры мастацтва / А. Скавародка ; запісаў Б. Крэпак // Культура. — 2000. — 29 ліп.—4 жн. — С. 7.

49. Соловьева, С. Музыка и цвет Олега Сковородко / С. Соловьева // Витебский курьер. — 2003. — 30 сент. — С. 4.

50. Соловьева, Т. Юбилейный вернисаж Олега Сковородко / Т. Соловьева // Витебский проспект. — 2008. — 16 окт. — С. 3.

51. У Мінскай галерэі «Верхні горад» // Літаратура і мастацтва. —1995. —5 мая. —С. 14.

52. Час полнолуния Олега Сковородко // Вечерний Витебск. — 1999. — 27 февр. — С. 3.

53. Шаранговіч, Н. Патаемная глыбіня жывапіснай плоскасці / Н. Шаранговіч // Мастацтва. — 2008. — № 11. — С. 2—3 ; Роднае слова. — 2008. — № 12. — С. 100—102.

54. Шарангович, Н. Микрокосмос в стихии цвета / Н. Шаранговіч // Лад. — 2009. — 28 янв. —3 февр. — С. 4.

55. Шымук, Т. Пяшчота ў колеры / Т. Шымук // Літаратура і мастацтва. — 2013. — 11 кастр. — С. 16.